Přípravky


Péče o pleť


Kosmetické ošetření


Kvalita


WALA


Prodejna a kosmetické studio


Eshop

Sušení

Sušené rostliny nebo jejich části, jsou nezbytné pro výrobu tělových olejů kosmetiky Dr.Hauschka a léčivých olejů WALY. WALA připravuje tyto ingredience, známé jako drogy, především z léčivých rostlin, které jsou pěstovány ve vlastních biodynamických zahradách, nebo jsou tyto drogy získávány z farem ekologického zemědělství. Ostatní léčivé rostliny jsou získávány z kontrolovaného volného sběru.

Proces kondenzace

Rostliny jsou sušeny ve speciální místnosti, určené pro tzv. kondenzační proces. Během tohoto procesu, je teplý, vlhký vzduch, který vysušuje, zchlazen pod rosný bod. Toto zchlazení vede k tomu, že veškerá vlhkost může být ihned odstraněna v kapalné podobě. Část energie, která byla získána během tohoto procesu je do vzduchu okamžitě navrácena. Průměrná teplota místnosti je 25 - 35°C. Kondenzační proces nám umožňuje usušit rostliny jak jen to je nejrychleji možné. Díky této technologii je zachována ta nejvyšší kvalita veškerých produktů.

Záruka kvality

Ve vlastním manuálu určující kvalitu, dle kterého se společnost řídí, je popsán přesný popis základních operačních postupů, pro sušení rostlin. Jsou zde popsány jak přípravné postupy, tak i ostatní pracovní postupy, včetně bezpečnostních pravidel. Veškeré postupy, popsané v tomto manuálu, jsou ročně kontrolovány a obnovovány, pokud je to nutné. Každoročně WALA pořádá rekvalifikační kurzy pro své spolupracovníky, týkající se právě již zmíněných postupů.

Proces sušení

Celý proces sušení, začíná dopravením čerstvých rostlin, společně s identifikačním číslem (tzv. charge) všech doručených částí. Veškeré rostliny musí splňovat následující kritéria: Nesmí obsahovat prach ani jiné nečistoty Nesmí jevit jakékoliv známky onemocnění nebo jiného poškození, rostliny a jejich části nesmí být zvadlé ani odumřelé Rostliny nesmí tlít, ani být poškozené škůdci
Ve výrobní dokumentaci, se zaznamenává datum, jméno a podpis kontrolujícího, spolu s dalšími poznámkami týkající se rostliny.
Poté se rostliny zváží a pokud ještě nebyly nařezány nebo jinak rozděleny, dají se na rámy určené k sušení. Tyto dřevěné rámy jsou potaženy hedvábím. Hedvábí je zvláště vhodné pro sušení, protože neabsorbuje vlhkost, nebobtná a propouští vzduch.
Postup sušení se mnohdy významně liší od rostliny k rostlině. Především záleží na části, která je ke sběru určená. např. kořeny, listy a kůra. Záleží na množství vody, která je v té dané části rostliny obsažena a na způsobu sušení, nejvhodnějšího pro danou rostlinu. Čerstvě rozsekaný rostlinný materiál např. pelyněk, lze sušit pouze samostatně, bez přítomnosti jiných bylin. Během procesu sušení pelyňku se uvolňuje do vzduchu jemný nahořklý prach, který by se usazoval také na okolní bylinky. Tento prach dráždí dýchací cesty a tudíž je nutné nosit ochrannou masku na obličeji, při plnění sáčků s pelyňkem. Pelyněk se suší během hlavní sklizňové sezóny, stejně jako ostatní byliny. Je nutné dbát na optimální plánování tak, aby sušení i úklid byly co nejrychlejší.
Během procesu sušení, který zabírá zhruba 2 až 4 dny, se rostlinný materiál jednou nebo dvakrát protřese a pokud je to nezbytné, tak se také obrací. Brutnák lékařský (Boragio officinalis) například, v sobě uchovává velké množství vody. V takovémto případě je protřásání a obracení v prvních dvou dnech velice důležité, pro rychlé a přitom šetrné usušení.
Díky tzv. "testu lámání" je možné zjistit, zda je bylinka řádně usušená. Pokud se bylinky lehce lámají, když jsou ohnuty do pravého úhlu, je to známka toho, že proces sušení je správně dokončen. Po usušení se bylinky naplní do dvouvrstvých papírových sáčků a celý proces se zdokumentuje. Zapíše se datum přijetí rostlin k sušení, místo původu, váha čerstvé i suché drogy, poměr sušení, číslo charge a podpis zodpovědné osoby. Poté jsou sáčky s usušenými bylinami přemístěny do skladiště, kde je pečlivě kontrolována kvalita všech drog, podle požadavků Německého seznamu léčiv (DAB) a také podle interního předpisu o kvalitě.

Sklizeň léčivek

V roce 2000 se ve vlastních zahradách WALY vyprodukovalo 2.700 kg čerstvých bylinek. Toto číslo zahrnuje volně rostoucí bylinky i výpěstky farmářů, se kterými firma uzavřela smlouvu. Celková hmotnost usušených bylin byla zhruba 550 kg.


Výsev
Sklizeň
Kompost
Sušení
Home | Kontakt | English | International | Mapa stránek | Copyright 2009 Smetana s.r.o., powered by PureHTML